Att döma med känsla – ett hot eller löfte för den demokratiska rättsstaten?

  • Date: –20:00
  • Location: Humanistiska Teatern, ingång från Engelska parken Thunbergsvägen 3, 752 38 Uppsala
  • Lecturer: Stina Bergman Blix, docent i sociologi, inleder under temat: Att döma med känsla – ett hot eller löfte för den demokratiska rättsstaten?
  • Organiser: Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Contact person: Mica Håll
  • Seminarium

Den 20 mars, kl. 18.30–20.00 äger det femte samtalet rum i Humanistiska teatern.

Nästa tillfälle i samtalsserien är hösten 2019. Mer information kommer.

Inledare:
Stina Bergman Blix, bitr. universitetslektor, docent vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Moderator:
Thomas Bull, justitieråd.

Panelister: 
Moa Lidén, universitetsadjukt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. 
Katja Bergsten, universitetslektor vid institutionen för psykologi, Uppsala Universitet.

För att människor ska följa lagen och ha förtroende för den demokratiska rättsstaten krävs att de har tillit till att dömande myndigheter är rationella och objektiva, dvs fattar beslut som är logiska och sakliga. Objektivitet kan på så sätt ses som ett fundament för rättsstaten. Forskning har dock visat att den traditionella förståelsen av objektivitet som ”rent förnuft” utan vare sig kropp eller känslor är problematisk och bygger på en felaktig förståelse av rationalitet och emotioner (känslor) som motsatta varandra. Människor behöver känslor för att kunna fatta rationella beslut.