Styrelse, Intraprenörskap och Hållbarhet!

  • Date: –12:00
  • Location: Campus Gotland Cramérgatan 3, sal B23
  • Lecturer: Paneldeltagare: Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande Vinnova Anne Årneby, VD och Koncernchef, Nordic Morning Group Gunvor Engström, Styrelseordförande Styrelseakademien, Stockholm Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet Forskarteam: Professor Ivo Zander, Anders Wall Professor i Entreprenörskap, Uppsala universitet Dr. Katarina Blomkvist, Docent Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Dr. Philip Kappen, Docent, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet och Intraprenörskapskompassen
  • Contact person: Katarina Blomkvist
  • Seminarium

Intraprenörskap sker i hela organisationen, initiativ kan komma både från medarbetare och ledning, men vilken roll spelar styrelser för ökad hållbarhet, innovations- och konkurrenskraft?

Välkommen till ett inspirerande seminarium där vi diskuterar hur styrelser kan arbeta för att skapa ökad grön innovations och konkurrenskraft i svenska företag.
>> Följ evenemanget live

Styrelse, Intraprenörskap och Hållbarhet!