"Filosofin och sökandet efter meningen med livet."

  • Date: –20:30
  • Location: Newmaninstitutets aula Slottsgränd 6.
  • Lecturer: Tomas Ekenberg, lektor och docent i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet, samt lektor vid Newmaninstitutet, Respondent: Kim Solin, docent vid Helsingfors universitet.
  • Website
  • Organiser: Folkuniversitetet, Newmaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet
  • Contact person: Christofer Skogholt
  • Föreläsning

Enligt den franske filosofihistorikern Pierre Hadot (1922-2010) skall de antika grekiska filosofiskolorna framförallt förstås som gemenskaper som försökte förkroppsliga en livsstil och en existentiell grundhållning. Syftet med den filosofiska reflektionen var ""en förvandling av människans sätt att leva i och uppfatta världen" och aldrig enbart en teoretisk stimulans. 

Kan detta synsätt på filosofi utmana och berika samtida förståelser av filosofi? 

Alla varmt välkomna!
Cider och chips serveras efter föreläsningen!