Guidning av Segerstedthuset

  • Date: –18:00
  • Location: Segerstedthuset Dag Hammarskjölds Väg 7, 752 37 Uppsala
  • Organiser: Gemensam service, universitetsförvaltningen
  • Contact person: Rose-Marie Eversdijk
  • Visning

Guidning av Segerstedthuset – där universitetsförvaltningen numera huserar, för allmänheten. Anmälan görs till servicecenter@uadm.uu.se