Öppen föreläsning: Språk, natur och uppenbarelse. Perspektiv på kommunikation och existens

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken sal 2-0076
  • Lecturer: Mattias Martinson, professor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning. Hans huvudintressen är filosofisk teologi, kulturteologi, kritisk teori och kontinental filosofi.
  • Website
  • Organiser: Teologiska instituionen
  • Contact person: Mattias Martinson
  • Föreläsning

För mer info om Mattias Martinson här

Alla intresserade är välkomna!

Öppen föreläsning: Språk, natur och uppenbarelse. Perspektiv på kommunikation och existens