Hedersdoktorföreläsning med Nancy T. Ammerman

  • Date: –14:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Lecturer: Prof. Nancy T. Ammerman
  • Website
  • Organiser: Teologiska fakulteten
  • Contact person: Mia Lövheim
  • Föreläsning

Nancy T. Ammerman är professor i religionssociologi vid Sociology Department of the College of Arts and Sciences och School of Theology, Boston University.
Föreläsningens titel: Sociologists Studying Religion: New Horizons & New Perspectives

Nancy T. Ammerman är professor i religionssociologi vid Sociology Department of the College of Arts and Sciences och School of Theology, Boston University. Hon är en ledande forskare inom det växande forskningsfältet ”levd religion” (”lived religion”), som argumenterar för att studera vardagslivets uttryck för religion, snarare än dogmer och organisationer för att förstå religioners individuella och samhälleliga betydelse. Hennes böcker Everyday Religion: Observing Modern Religious samt Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life är centrala i utvecklingen av teori och metoder för området och används i flera forskningsämnen inom teologi och religionsvetenskap. Professor Ammerman har mottagit flera utmärkelser för hur hennes tidigare studier av fundamentalistiska kristna församlingar i USA bidragit till att förstå dessas rörelsers inre dynamik liksom den roll de spelar som aktörer i samhället. Professor Ammerman har varit ordförande för the Society for the Scientific Study of Religion (2004-2005), the Religion Section of the American Sociological Association (2000-2001) och the Association for the Sociology of Religion (1995-1996). Föreläsningen ges i samband med att Nancy Ammerman promoveras till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten.