CANCELLED! Hagströmska gymnasiet's fashion show

  • Date: –17:00
  • Location: Botaniska trädgården Orangeriet Linneanum, Botaniska trädgården, Villavägen 6
  • Website
  • Organiser: Hagströmska gymnasiet i samarbete med Cajsas Kök och Uppsala linneanska trädgårdar
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Kulturevenemang, Visning

The students show their own fashion collections.