Kvinnorum i förändring

  • Date: –15:00
  • Location: Universitetshuset Teologiska fakultetsrummet, Sal XI och I
  • Lecturer: Berit Sahlström, tidigare lektor i konstvetenskap och jämställdhetshandläggare vid Uppsala universitet. Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap. Annelie Holmberg, lektor i textilvetenskap.
  • Organiser: Teologiska institutionens lika villkorskommitté
  • Contact person: Mikael Larsson
  • Seminarium

Teologiska institutionens lika villkorskommitté anordnar ett öppet seminarium om textilkonstnären Berit Sahlströms verk i universitetshuset. Sedan 2017 hänger landskapsgobelängen Tänk fritt. Tänk stort i Sal I och porträtt av pionjärer som Gerd Eneqvist och Karin Westman Berg samt verket Kvinnorum i Sal XI. Väven Kvinnorum bygger på och omformulerar ett grupporträtt från 1911 som i sin tur hänger i teologiska fakultetsrummet. I Kvinnorum tar Sahlström upp frågan om kvinnors liv, arbete och representation vid Uppsala universitet i allmänhet och i seminariekulturen i synnerhet. Hennes verk berättar en historia om förändring och under vilka premisser som akademiker och studenter får ta plats i det akademiska rummet. 

Vid seminariet presenterar Berit Sahlström verken och ställer dem i relation till sina tidigare erfarenheter som student, forskare, lärare och jämställdhetshandläggare vid Uppsala universitet. Medverkar gör också Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap, samt Annelie Holmberg, lektor i textilvetenskap. Seminariet börjar i teologiska fakultetsrummet och fortsätter därefter till sal XI och I. 

...........................

För anmälan följ länken här.

Additional information