Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt. Hur påminns vi om de personer som vistats på Ulleråker som patienter?

  • Date: –16:00
  • Location: Digitalt föredrag via zoom
  • Lecturer: Hedvig Mårdh, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap och konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Cecilia Rodehn, filosofie doktor, forskare, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
  • Website
  • Organiser: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Contact person: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Phone: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Föredraget handlar om ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur kulturarvet skapas vid Ulleråker (ett tidigare psykiatriskt sjukhus i Uppsala). Under föredraget diskuterar vi hur Ulleråkers kulturarv skapas i stadsutvecklingsprocessen utifrån till exempel gatunamn och offentlig konst.

Föranmälan via cff@cff.uu.se.