Bondens år

  • Date: –19:00
  • Location: Linnés Hammarby Danmarks-Hammarby, Uppsala
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Kulturevenemang, Visning

Träffa bönderna på Hammarby och lyssna när de berättar om skötsel av markerna för att skapa ett 1700-talslandskap. Lär dig några växter och kanske klappa ett får under en rundvandring i kulturreservatet.

Obligatorisk föranmälan via e-post till bokning@botan.uu.se senast 15 juni. Avgift 100 kr.