UppTalk Weekly: Tio ekvationer som styr vår värld

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/66100400246
  • Lecturer: David Sumpter, professor vid institutionen för informationsteknologi, systemteknik
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 2138
  • Seminarium

Denna vecka gästar David Sumpter Upptalk Weekly. David är professor i tillämpad matematik. Hans forskning undersöker allt från fiskstims och myrkoloniers inre arbete, fotbollslags passningsnätverk, segregering i samhället till maskininlärning och artificiell intelligens. Gör oss sällskap när vi samtalar med David om de tio ekvationer som styr vår värld och hur du kan använda dem till din fördel.

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66100400246

Om du vill ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier