Stresshantering

  • Date: –18:00
  • Location: Online via Zoom
  • Website
  • Organiser: Studenthälsan i Uppsala
  • Contact person: Eva Söderman
  • Studentevenemang

Livet som student kan innebära mycket stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt. På Studenthälsans föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt.