UppTalk Weekly panelsamtal: Hur normbrytande och innovativt byggande leder till ett mer klimat- och socialt hållbart Sverige

  • Date: –13:00
  • Location: Online via Zoom
  • Lecturer: Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan och projektledare för projektet Grön BoStad i Stockholm; Farshid Shadram, universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Monika Rahm, arkitekt vid Krook & Tjäder, Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare vid Uppsala kommun och Magnus Österbring, forsknings- och innovationssamordnare, NCC Building Sweden
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Karin Thellenberg
  • Phone: 018-471 49 47
  • Seminarium

Byggnader och byggsektorn står för 40 procent av de energirelaterade utsläppen av koldioxid. För att nå klimatmålen måste därför något radikalt ske. Vi måste bygga och renovera smartare och bryta normer inom byggbranschen. Men vad är då ett normbrytande och innovativt byggande? Och hur vävs sociala värden in så att städerna samtidigt blir attraktiva och tillgängliga för alla grupper i samhället?

Zoom-länk till panelsamtalet: https://uu-se.zoom.us/j/61338230437

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan panelsamtalet börjar? Registrera dig här

Paneldeltagare
Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan och projektledare för projektet Grön BoStad i Stockholm

Farshid Shadram, universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Monika Rahm, arkitekt vid Krook & Tjäder

Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare vid Uppsala kommun

Magnus Österbring, forsknings- och innovationssamordnare vid NCC Building Sweden

 

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier