Att skapa en hållbar distansstudietid under pågående pandemi

Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket kan leda till stress. Att studierna helt eller delvis sker på distans kan innebära en extra utmaning samtidigt som många känner sig ensamma och isolerade på grund av den pågående pandemin.

Föreläsningen tar upp förhållningssätt och råd kring vad som kan underlätta livet som student under de nuvarande förutsättningarna!

Föreläsningen ges via zoom. 

Anmälan: Mejla till receptionen@sh.uu.se senast 5 mars. Du blir sedan kontaktad med en länk till föreläsningen.