Språkvalet i svensk skola

  • Date: –16:00
  • Location: På Zoom, anmäl dig senast tisdag 27/4 till sprak-larande-sprakvet@uu.se.
  • Lecturer: Jonas Granfeldt, professor i franska vid Lunds universitet och Erik Cardelús, universitetslektor i språkdidaktik vid Stockholms universitet.
  • Website
  • Organiser: Nätverket Språk & Lärande
  • Contact person: Linnéa Öberg
  • Seminarium

Varmt välkomna till detta forskningsseminarium med tema språkvalet i svensk skola. Jonas Granfeldt kommer att berätta om trender i språkvalet för moderna språk under 2000-talet, och Erik Cardelús kommer att presentera en enkätstudie som undersöker vilka faktorer som påverkar att elever väljer att fortsätta sina studier i moderna språk.

Moderna språk i språkvalet – trender sedan 2000

Hur ser trenderna ut när det gäller moderna språk i språkvalet? Finns det skillnader bland landets kommuner? Går det att se några konsekvenser av meritpoängens införande? Och hur ser det ut i våra grannländer?

I Sverige har det de senaste 25 åren skett flera förändringar som berör moderna språk i språkvalet. Ett syfte har varit att få fler elever att välja ett modernt språk och fortsätta till högre steg. Därför är det viktigt att reflektera över hur olika åtgärder har fallit ut. I våra grannländer Norge och Danmark har liknande diskussioner förts men med delvis olika lösningar. Föredraget baseras i huvudsak på forskningsresultat som kommer från TAL-projektet. TAL-projektet är ett samarbete mellan Lunds, Stockholms och Göteborgs universitet.

Jonas Granfeldt är professor i franska vid Lunds universitet. Hans forskning ligger huvudsakligen inom området tillämpad språkvetenskap och rör många olika aspekter av språkinlärning och språkutveckling. Han är även projektledare för ett forskningsprojekt om moderna språk i skolan, TAL-projektet (Teaching-Assessment-Learning).

 

Språkval, attityder och motivation

Varför fortsätter eleverna sina i moderna språk under sin skoltid? Och vad kan vi som lärare lära oss av det?

Språkvalet är det första större ämnesvalet som elever gör i skolan. Förutom att det är en viktig händelse i elevernas studiegång och liv, påverkar det skolan och det omgivande samhälle, detta då det avgör efterfrågan på lärare och den språkliga kompetensförsörjningen. Det kan därför vara viktigt att fördjupa kunskapen i hur språkvalet ser ut samt vilka faktorer som kan påverka att eleverna väljer att fortsätta sina studier i moderna språk. Denna kunskap har i sin tur en stark koppling till motivationsteori, ett vetenskapligt område som har hög relevans för skolan och utbildningssystemet i sin helhet. Presentationen tar sin utgångspunkt i en studie baserad på enkäter och intervjuer med gymnasieelever som studerar franska, spanska och tyska.

Erik Cardelús är universitetslektor i språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hans forskning rör didaktiska frågor, motivationsprocesser samt språk och litteratur. Han har även publicerat pedagogiskt material samt ett flertal texter som behandlar aktuella frågor om skola och samhälle.