Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan? 

Vilka ämnen och vilka kunskaper som får utrymme i den svenska skolan och den plats dessa intar ger en tydlig signal om vad som värderas i samhället i stort. Vilken uppgift ska humaniora ha i dagens skola och i framtidens. Hur vi kan nå dit?

I tankesmedjan Humtanks senaste rapport Humaniora i skolan undersöks och diskuteras de humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska skolan. I flera av de senaste årens skoldebatter har humaniora varit i fokus. Skrivförmågor, språkkunskaper, läslust och historieundervisning är exempel på sådant som uppmärksammats.

I dessa diskussioner har det varit tydligt att de traditionellt humanistiska kompetenserna värnas om, men också att de inte har en självklar plats. Humtanks rapport visar att samtidigt som humaniora utgör en stor del av skolans innehåll så är de humanistiska ämnena under omförhandling och riskerar att förlora status. Hur ser framtiden ut för det humaniora i skolan och vilken betydelse har detta för humaniora i högre utbildning och i samhället i stort?

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan