Anpassningsförmåga hos säkerhetskritiska socio-tekniska system

  • Date: –14:15
  • Location: Polacksbacken P1211 på ITC
  • Lecturer: Tekn dr Rogier Woltjer
  • Contact person: Anders Arweström Jansson
  • Docentföreläsning

Institutionen för informationsteknologi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion.

Sammanfattning:

Forskningsfältet Resilience Engineering och inriktningar som Safety-II utforskar egenskaper och beteenden hos komplexa sammansatta system där människor arbetar med olika former av teknik i säkerhetskritiska domäner, till exempel flygledning. Centrala frågor inkluderar a) när och hur dessa så kallade socio-tekniska system anpassar sig till olika situationer och påfrestningar samt b) hur systemen balanserar olika mål som kan vara i konflikt med varandra, såsom säkerhet och kostnadseffektivitet. Ofta är människans roll en central faktor i frågan varför dessa system kan uppvisa anpassningsförmåga, särskilt inför oförväntade situationer och svåranvänd teknik. Begrepp som har bäring på anpassningsförmåga som studeras inom människa-datorinteraktion och människa-teknik-organisation diskuteras under föreläsningen. Exempel ges från olika domäner. Även olika studiemetoder exemplifieras. Framtida forskningsutmaningar konkluderar föreläsningen.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: Professor Anders Arweström Jansson

Docenturnämndens representant: Professor Di Yuan

Deltagande via zoom:
https://uu-se.zoom.us/j/8410410384?pwd=YnU4THpONzhKUTF5RUJDR0p1cjgvdz09
Meeting ID: 841 041 0384
Passcode: 894640

Välkomna!