Oumbärliga samtal för det öppna samhället

  • Date: –19:00
  • Location: Campus Gamla torget Brusewitzsalen, ingång från Östra Ågatan 19
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Sten Widmalm
  • Seminarium

Vad händer med det öppna samtalet i en alltmer polariserad värld?
Välkommen till ett symposium som handlar om varför det är så viktigt att humanister och samhällsvetare för en dialog med det omgivande samhället, och varför dialogen i dag är hotad.

Finns det plats för ett samtal mellan akademin å ena sidan, och medborgarna, politiker, företagare och journalister å den andra? Vad händer med demokratin och det fria universitetet om den upphör? Vilka konsekvenser har den högre utbildningens kraftiga expansion fått för universitetens roll i offentligheten? Symposiet tar avstamp i antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt (Daidalos, 2020) som tar sig an forskarnas roll – och faktiska ansvar – i offentligheten och som är tillägnad Kay Glans publicistiska gärning.

Del 1: Oumbärliga samtal

En paneldiskussion med författare från antologin Oumbärliga samtal. 

Panel: Sverker Gustavsson, Sharon Rider, Urban Lundberg & Anna Victoria Hallberg
Inledningsanförande: Torbjörn Elensky

Del 2: Det fria samtalets framtid

Inledningsanförande: Kay Glans

Huvudanförande: David Goodhart (via videolänk eller IRL beroende på pandemirestriktioner)

Slutord: Li Bennich-Björkman

Vid varje del av symposiet ges tillfälle för publiken att ställa frågor. Del 1 hålls på svenska, del 2 på engelska.

Anmälan

För att delta vid det kostnadsfria symposiet anmäler du dig till Johannes Heuman senast 23 september.

Först till kvarn, begränsat antal platser. Ange i anmälan om du vill du delta på plats eller via Zoom.

Det är viktigt att din anmälan görs med en fungerande e-postadress så att vi kan informera dig omeventuella ändringar i genomförandet av symposiet på grund av den rådande pandemin.

Mer om föreläsarna och författarna

Kay Glans är fil. dr h.c. vid Uppsala universitet och senior editor på Tidskriften Respons.

David Goodhart är en inflytelserik brittisk publicist.

Li Bennich-Björkman är Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.

Torbjörn Elensky är litteraturkritiker och författare till både skönlitteratur och sakprosa.

Anna Victoria Hallberg är fil. dr i litteraturvetenskap och avdelningsföreståndare för filo¬sofi och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Sverker Gustavsson är professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet.

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.

Urban Lundberg är chefredaktör och ansvarig utgivare för Respons och docent i historia vid Högskolan Dalarna.

För ytterligare information om föreläsare och författarna se bifogat pdf-dokument. 

 

Symposiet arrangeras av Johannes Heuman, Jenni Sandström och Sten Widmalm.

Additional information