The Faculty of Science and Technology’s inaugural lectures

The Faculty of Science and Technology’ new professors 2020 and 2021 give their inaugural lectures. The lectures can be attended in person or via livestream.

Monday 15 November
University Main Building, Lecture Hall IV

13:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Sophie Karrenberg: Hur uppstår biologisk mångfald?

Silke Langenheder: Dolt under ytan – vad styr bakteriernas mångfald i inlandsvatten.

Sebastian Sobek: Nyckeln på botten – hur slammet styr sjöarnas klimatpåverkan.

14:20 Break

14:40 Lars Eklund: Partiklar och deras aromer – forskning om materiens minsta beståndsdelar.

Arnaud Ferrari: En Higgsboson räcker inte.

Daniel Primetzhofer: Panta rei – hur observationen av förändring kan ge oss bättre och mer hållbara material.

15:40 Break

Carla Puglia: Molekyler som släpper iväg elektroner och molekyler som tar emot elektroner – ett samarbete för en hållbar energiutveckling.

Karin Schönning: Stranger Things – mot materiens inre med nya metoder.

Maximilian Wolff: Mellan fast och flytande – varför glider skridskor?

 

Wednesday 17 November
University Main Building, Lecture Hall IV

09:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Ginevra Castellano: Social Artificial Intelligence – Towards Human-Centric Social Robotics.

Elisabeth Larsson: Att bygga en virtuell patient bit för bit.

Nataša Sladoje: One image says a thousand words – what if we have two?

Thomas Lennerfors: Etik i en teknikintensiv värld.

10:40 Break

11:00 Stephan Wagner: Slumpträd och deras egenskaper.

Silvelyn Zwanzig: Hur kan man utnyttja slumpen?

Filipe Rocha Neves Couto Maia: How to take pictures without lenses?

 

Thursday 18 November
University Main Building, Lecture Hall IV

13:15 Introduction by Professor Johan Tysk, dean of the Faculty of Science and Technology

Ylva Ivarsson: Systematisk kartläggning av bindningar mellan proteiner i våra celler och av hur de kapas av virus.

Jan Streuff: New approaches to the making and breaking of organic molecule.

Sebastian Westenhoff: Visualizing the eyes of plants with atom-scale resolution.

14:20 Break

14:40 Eszter Borbas: En närläsning av periodiska systemets fotnot.

Jacinto De Paiva Sá: Light conversion into chemicals and electricity with plasmons.

Maria Tenje: Kan mikrotekniken ersätta djurförsök?

15:40 Break

16:00 Sandra Eriksson: Generatorer och motorer för hållbar elektrifiering.

Fritjof Fagerlund: Högfluorerade ämnen i vårt grundvatten – hur ska de hanteras?

 

The lectures are given as part of the inauguration week which ends with the inauguration of professors 19 November in the Grand Auditorium.

Watch via livestream.