The Faculty of Social Sciences’ inaugural lectures

The Faculty of Social Sciences’ new professors 2020 and 2021 give their inaugural lectures. The lectures can be attended in person or via livestream.

Programme

13:15 Introduction by Professor Joakim Palme, dean of the Faculty of Social Sciences

Lena Hensvik: Arbetsförmedling i en ny tid – Möjligheter och utmaningar med algoritmbaserad matchning på arbetsmarknaden.

Lisa Hultman: Kan FN skydda civila i krig?

Daniel Nohrstedt: Naturkatastrofer som drivkraft för samhällsförändring.

14:20 Break

14:40 Ingeborg Waernbaum: Statistiska metoder för att analysera kausala frågeställningar med observationsdata.

Susanne Stenbacka: Brist på blåljus – om platshierarkier, glesa miljöer och täta relationer på svensk landsbygd.

Michał Krzyżanowski: Narrating the 'New Normal’? Discourses on ‘Crisis’ in/and the Populist Imagination.

Eva Roos: Ojämlikhet i hälsa – Vilken betydelse har måltider?

16:00 Break

16:20 Claes-Fredrik Helgesson: Identitetsbedrägeri och interdisciplinära möten. Tre variationer knutna till det engelska begreppet ”impostering”.

Nazar Akrami: Personlighet, att vara omgiven av sig själv och artificiell intelligens.
Gunilla Stenberg: När små barn upptäcker världen.

Anne H Berman: Fixa problemet själv eller söka hjälp? Lågtröskelinsatser för beroende och psykisk hälsa.

 

The lectures are given as part of the inauguration week which ends with the inauguration of professors 19 November in the Grand Auditorium.

Watch via livestream.