Serotonin, dopamin och social ångest

  • Date: –16:00
  • Location: Föredraget är kostnadsfritt och ges digitalt via zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se
  • Lecturer: Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Contact person: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Phone: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för framgångsrik farmakologisk behandling?