Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken - utbildning för dig som är yrkesverksam

  • Date:
  • Organiser: CEMUS Forum och samverkan och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet
  • Contact person: Daniel Mossberg
  • Utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är beslutsfattare, samhällsplanerare och hållbarhetsstrateg inom olika sektorer, inom privat och offentlig verksamhet, på kommunal, regional och nationell nivå.

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet. Utifrån dessa målsättningar går utbildningen igenom olika verktyg och metoder för att ställa om din verksamhet, minska klimatutsläpp, klimatanpassa och skapa ett mer jämlikt samhälle. Goda exempel och nya initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet från olika delar av världen diskuteras och sätter din egen organisations arbete i ett större, globalt sammanhang.

Sista datum för anmälan är den 14 september 2022.

 

Mer information och anmälan.

CEMUS Forum och samverkan och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet arrangerar utbildningen Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken för yrkesverksamma.