Betty Pettersson 150-årsjubileum

  • Date: –16:00
  • Location: Blåsenhus Betty Pettersson-salen
  • Lecturer: Tora Holmberg, Johanna Ringarp, Signe Rudberg Selin, Carl Frängsmyr, Agnes Hamberger, Rebecka Göransdotter, Ida Lidegran, Anna Danielsson
  • Organiser: Fakulteten för utbildningsvetenskaper arrangeras i samverkan med Feministiska Lärarstudenter Uppsala, Kvinnliga Akademikers förening, Sveriges kvinno- och genushistoriker samt Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala
  • Contact person: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

För 150 år sedan skrevs Betty Pettersson in på Uppsala universitet och blev därmed första kvinnliga student på ett svenskt lärosäte. Det firar vi med föreläsningar och underhållning. Välkommen att delta!

Begränsat antal platser. Deltagande kräver anmälan via https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64739

För den som inte kan delta på plats kommer det att ges möjlighet att följa föreläsningarna via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63377811762

P R O G R A M

13:30: Vicerektor Tora Holmberg hälsar välkommen

13:40: Docent Johanna Ringarp – ”Betty Pettersson - en utbildningshistorisk pionjär”

13:55: Journalist och sångförfattare Signe Rudberg Selin framför sånger över Betty Pettersson, Hildegard Björck och Johanna Lewysohn

14:15: Docent Carl Frängsmyr – ”Genomströmning eller överliggaruniversitet – undervisningsformer i förändring”

14:30: Fika

14:50: Doktorand Agnes Hamberger – ”Vallpigor och arbetaredöttrar – folkskolans flickor och majoritetens utbildningsvillkor under 1800-talets andra hälft”

15:05: Doktorand Rebecka Göransdotter – ”Lärda kvinnors syn på vetenskaplig bildning för kvinnor under 1900-talets första hälft”

15:20: Docent Ida Lidegran – ”Kvinnors utbildningsstrategier idag”

15:35: Professor Anna Danielsson – ”Kvinnor i fysik: då och nu”

15:50: Avslutande ord av Feministiska lärarstudenter genom Alice Larsen (ordförande), Ida Hjelmäng (kassör) och Bea Olofsson (ledamot)

Svartvitt porträttfoto av Betty Pettersson