Rudbeck Day 2022: When the brain no longer complies – is it dementia?

 • Date: –16:00
 • Location: Akademiska sjukhuset Grönwallsalen, entrance 70
 • Lecturer: Elisabet Londos, Professor, Lund University
  Ingmar Skoog, Professor, University of Gothenburg
  Lena Kilander, Professor, Uppsala University
  Martin Hallbeck, Professor, Linköping University
  Martin Ingelsson, Professor, Uppsala University
  Miia Kivipelto, Professor, Karolinska Institutet
  Award winner 2020 Christer Betsholtz, Professor, Uppsala University
  Award winner 2021 Lars Lannfelt, Professor, Uppsala University
  Award winner 2022 Ulf Landegren, Professor, Uppsala University
 • Website
 • Organiser: Upsala Läkareförening, Uppsala University, Uppsala University Hospital
 • Contact person: Cecilia Yates
 • Föreläsning

The 2022 Olof Rudbeck Day will feature lectures by prominent researchers in the field of dementia. We will learn about current knowledge about the brain, what happens when it stops functioning and the search for new treatments.

The number of seats is limited. However, you can watch the lectures via a streaming link, both live and until 28 October.

Streaming link to the Olof Rudbeck Day

Programme

Moderator: Karin Forsberg Nilsson, Dean of Faculty of Medicine

9.00 Introduction
Vice-Rector Mats Larhed and Chair of Upsala Läkareförening Kerstin Westermark

9.15 Att drabbas av demens – hur vanligt är det egentligen?
Ingmar Skoog, Professor, Göteborg University

9.45 Elaka proteiner – så skadas hjärnan vid demenssjukdomar
Martin Hallbeck, Professor, Linköping University

10.15 Fika

10.45 Alzheimers sjukdom – så kan vi upptäcka den tidigt
Martin Ingelsson, Professor, Uppsala University

11.15 Pannlobsdemens – den förbryllande hjärnsjukdomen
Lena Kilander, Professor, Uppsala University

11.45 Lewy body demens – en ”vanlig ovanlig” hjärnsjukdom
Elisabet Londos, Professor, Lunds University

12.15  Lunch

13.15 Kan vi förebygga demens genom att förändra vår livsstil?
Miia Kivipelto, Professor, Karolinska Institutet

13.45 Från mutation till möjlig behandling av Alzheimers sjukdom
Award winner 2021 Lars Lannfelt, Professor, Uppsala University

14.15 Fika

14.45 Utdelning av Olof Rudbeckpriset
Kerstin Westermark, Upsala Läkareförening

15.00 Blodkärlens underbara värld - så mycket mer än kroppens rörmokeri
Award winner 2020 Christer Betsholtz, Professor, Uppsala University

15.30 Molekylära verktyg för precisionsmedicin
Award winner 2022 Ulf Landegren, Professor, Uppsala University 

16.00 Dean Karin Forsberg Nilsson sums up the day

Olof Rudbeck Day