Hedersdoktorsföreläsning 2023 vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Date: –17:00
  • Location: Blåsenhus Eva Nezelius-salen
  • Lecturer: Professor Barbara Schulte
  • Organiser: Fakulteten för utbildnignsvetenskaper
  • Contact person: Mathias Örså
  • Föreläsning

Barbara Schulte, hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, föreläser på temat "What can we learn from comparative research? Empirical and theoretical reflections from the educational field"

Fakulteten för utbildningsvetenskaper har utsett professor Barbara Schulte, Institutionen för utbildningsvetenskap, Wiens universitet till sin hedersdoktor 2023. Professor Schulte håller sin hedersdoktorsföreläsning den 25 januari 2023 kl. 15.15-17.00. Föreläsningen är öppen för allmänheten och äger rum i Eva Nezelius-salen i Blåsenhus. Det finns även möjlighet att se föreläsningen via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69914360580

Titeln på professor Schultes föreläsning är:

What can we learn from comparative research? Empirical and theoretical reflections from the educational field

Föreläsningen sker på engelska.