Kulturell rasism och exkludering i skola och utbildning trots goda intentioner – observationer och erfarenheter av skolans undervisning

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Osa Lundberg (Malmö universitet)
  • Website
  • Organiser: Barn- och ungdomsvetenskap (EDU) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
  • Contact person: Hassan Sharif
  • Phone: 0736407328
  • Seminarium

Uppsala universitet bjuder in till en öppen seminarieserie under våren om rasism och förändringsarbete i förskola och skola.

Vid andra seminariet kommer Osa Lundberg, Malmö universitet, berätta om kulturell rasism och exkludering i skola och utbildning. 

Seminariet sker digitalt.

Länk till mötesrum i Zoom.

Ingen anmälan krävs.