Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Utdelning av 2023 års innovations- och entreprenörspris

2023 års pris tilldelas

Andreas Lifvendahl
Johan Svensson 
Harald Klomp

Pristagarna har i olika faser varit avgörande för utvecklingen av mjukvaruföretaget Imint. Årets pristagare har med stor framgång tagit avancerad teknik från Uppsala universitet till världsmarknaden genom nyskapande lösningar för videostabilisering i smarta telefoner. De har visat hur forskning inom bildanalys kan förädlas via olika tillämpningar för att i sin nuvarande och hårt konkurrensutsatta nisch bli banbrytande. Tekniken ligger till grund för det snabbväxande företaget Imint som genom att ständigt söka nya värdeskapande tillämpningar och samarbeten uppvisar en fortsatt hög ambition av nyttiggörande och innovation. 

Prisutdelningen börjar 16.15, platserna ska vara intagna senast 16.00.

Under prisutdelningen deltar Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt. Panelsamtal med pristagarna leds av studenterna Christine Lake och Oscar Forsberg.

Musikalisk underhållning av Teater Östfronten (Dag Thelander och Per Wickström) med Ida Löfholm, Josef Törner, Emil Ingmar Band samt Västgöta Nations Manskör Korgossarna.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris