Konstutställning "Are we there yet?" om Antibiotikaresistens

En konstutställning med titel "Are we there yet?" som handlar om antibiotikaresistens visas i Universitetshusets entréhall 9-10 maj.

I maj hålls ett dialogmöte i universitetshuset på temat antimikrobiell resistens (AMR), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. Konstutställningen ”Are We There Yet?” visas i samband med mötet. Utställningen som belyser behovet av att öka förståelsen och skapa dialog i samhället om antibiotikaresistens  är ett samarbete mellan studenter i Visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola, forskarna vid Beijerinstitutet och Svenskt Tenn.